پیتزا تند

مینی (تومان) تک نفره(تومان) دو نفره  (تومان)

پیتزا پپرونی

ژامبون پپرونی-ژامبون مرغ – قارچ – پنیر- فلفل دلمه رنگی

9500 18000 27000

پیتزا پپرونی(ایتالیایی)

ژامبون پپرونی – قارچ – فلفل دلمه رنگی – فلفل هالاپینو

18000 27000

پیتزاپانسیتا(ایتالیایی)

بیکن مرغ – قارچ – پنیر – فلفل دلمه – فلفل هالاپینو – پنیر گودا

17000 26000

پیتزانورنبرگ(ایتالیایی)

سوسیس – قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی – فلفل هالاپینو – پنیر گودا

16000 25000