پیتزا رژیمی

مینی (تومان) تک نفره (تومان) دونفره (تومان)

پیتزا سبزیجات

هویج – نخودفرنگی – ذرت – قارچ – پنیر – فلفل دلمه – گوجه – زیتون

8000 15000 23000

پیتزامارگاریتا(ایتالیایی)

گوجه – قارچ – پنیر – پیاز – فلفل دلمه – ریحان – پنیر گودا

15000 23000

پیتزا استروزو(ایتالیایی)

گوشت شتر مرغ – قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی – پیاز – زیتون

21000 32000

پیتزا تورچیا(ایتالیایی)

گوشت بوقلمون – قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی – ریحان

19000 28000