پیتزا ژامبونی

مینی  (تومان) تکنفره (تومان) دونفره (تومان)

پیتزامخصوص رویال

کراکف – ژامبون مرغ – قارچ – پنیر – فلفل

8500 16000 25000

پیتزا سالامی

ژامبون سالامی -قارچ – پنیر – فلفل رنگی

9500 18000  27000

پیتزا لوکس رویال

بیکن مرغ -بیکن گوشت – قارچ-پنیر – فلفل – ذرت

9500 18000 27000

پیتزا یونانی (رولت پیتزا)

ژامبون مرغ – سوسیس کراکف – قارچ – پنیر – فلفل دلمه – کنجد

16000

پیتزاسیسیلی(ایتالیایی)

بیکن مرغ – ژامبون پپرونی – سوسیس – قارچ – پنیر – فلفل دلمه – پیاز – ذرت – زیتون

18000 27000

پیتزا سالامی (ایتالیایی)

ژامبون سالامی-قارچ-پنیر -فلفل رنگی

18000 27000

پیتزا ناپلی (ایتالیایی)

بیکن گوشت -قارچ – پنیر موزارلا – پنیر بلوچیز-زیتون

18000 27000