پیتزا گوشتی

مینی (تومان) تک نفره (تومان) دونفره (تومان)

پیتزا رستبیف

گوشت ران گوساله(رشته شده) – قارچ – پنیر – فلفل دلمه – زیتون

10000 20000 30000

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت گوساله( چرخ شده) – قارچ – پنیر – فلفل دلمه

9500 19000 28000

پیتزا شترمرغ

گوشت ران شتر مرغ (رشته شده)- قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی – پیاز – زیتون

10500 21000 32000

پیتزا بوقلمون

گوشت بوقلمون(ران و سینه) – قارچ – پنیر پیتزا – فلفل دلمه ای

9500 19000 28000

پیتزا زبان

گوشت زبان گوساله – قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی – زیتون- پیاز

10500 21000 32000

پیتزا مرغ و قارچ

گوشت مرغ-قارچ – پنیر – فلفل دلمه

9500 18000 27000

پیتزا تورینو(ایتالیایی)

گوشت زبان گوساله – قارچ – پنیر – فلفل دلمه – زیتون- پیاز

21000 32000

پیتزا استروزو(ایتالیایی)

گوشت شتر مرغ – قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی – پیاز – زیتون

21000 32000

پیتزاپولو(ایتالیایی)

گوشت مرغ – قارچ – پنیر – زیتون – گوجه

18000 27000

پیتزا تورچیا(ایتالیایی)

گوشت بوقلمون (ران و سینه)- قارچ – پنیر – فلفل دلمه رنگی

19000 28000

پیتزا ویتلو (ایتالیایی)

گوشت ران گوساله(رشته شده و چرخ شده)-قارچ-پنیر – فلفل رنگی – پیاز

19000 28000